A A A

MathType to niezwykle popularny edytor równań dla środowiska MS Windows, znany z wczesnej wersji rozwojowej jako edytor równań obecny w pakiecie MS Office. Najnowszą wersją programu obecną na rynku jest MathType 7.


 

MathType jest interaktywnym narzędziem na platformy Windows i Macintosh, umożliwiającym tworzenie równań matematycznych dla edytorów tekstu, stron internetowych, prezentacji oraz do dokumentów utworzonych w językach: TeX i LaTeX. Równoczesne wykorzystania programu MathType oraz dowolnego edytora tekstu umożliwia wprowadzenie do sporządzanego dokumentu skomplikowanych i rozbudowanych równań matematycznych. Dzięki współpracy z technologiami OLE oraz EGO program MathType może być uruchamiany z poziomu powszechnie stosowanych edytorów tekstu.

MathType 7 dostępny jest wyłącznie z licencja roczną.

Program MathType oferuje:

 • graficzny, łatwy w użyciu interfejs
 • automatyczne formatowanie tekstu, równań
 • ponad 1000 rodzajów znaków i szablonów
 • obsługa standardów RGB, CMYK kodowania kolorów oraz możliwość wykorzystywania w programach QuarkXPress, Adobe InDesign, PageMaker itp.
 • możliwość wykorzystania w prezentacjach MS PowerPoint
 • współpracę z OLE2
 • personalizację skrótów klawiszowych, pasków narzędziowych równań, rozpoznawania funkcji
 • obsługę klawiatury europejskiej oraz azjatyckiej
 • rozszerzoną bazę znaków międzynarodowych włącznie z kodowaniem w systemie Unicode
 • opcje eksportu wyrażeń matematycznych jako grafiki w formatach GIF, EPS oraz WMFMathType oferowany jest zarówno na platformę Windows jak i Macintosh i może współpracować w tych środowiskach z pakietami edycji dokumentów przy wprowadzaniu równań matematycznych. Pozwala w bardzo prosty sposób tworzyć złożone struktury wzorów w tradycyjnej notacji matematycznej z wykorzystaniem obszernego zestawu ikon specjalnych symboli matematycznych i mozliwości budowy struktury 2D wzoru matematycznego. Utworzone wzory matematyczne mogą być umieszczane w dokumencie edytora tekstu, wykorzystane na stronach internetowych lub struktura wyrażenia może być zapisana w formacie TeX, LaTeX lub MathML. Program w trakcie użytkowania zgłasza się w formie okna o rozbudowanej strukturze ikon zawierającej szeroki zestaw symboli pomocnych przy edycji wzorów matematycznych. Zestaw ikon, poza znakami specjalnymi i ikonami pozwalającymi budować strukturę wzoru matematycznego, wyposażony jest też w gotowe zestawy wzorów z zakresu algebry, rachunku różniczkowego, statystyki, rachunku macierzowego, teorii zbiorów, trygonometrii i geometrii. Paski narzędziowe gotowych wzorów mogą być modyfikowane, dzięki czemu użytkownik może do nich dodawać własne wyrażenia matematyczne.

Utworzone w programie MathType wyrażenia matematyczne mogą też być wykorzystywane w aplikacjach graficznych, w programach prezentacyjnych czy pakietach składu drukarskiego. Należą do nich takie popularne aplikacje jak Adobe Illustrator, PageMaker, FrameMaker, InDesign, QuarkXPress czy MS PowerPoint.

Edytor wzorów matematycznych MathType to produkt pozwalający na kompleksową edycję prac wymagających łączenia tekstu i wyrażeń matematycznych. Jest on niezbędny osobom, które w swojej pracy naukowej czy inzynierskiej spotykają się z koniecznością przygotowywania tego rodzaju opracowań. MathType pozwala zaoszczędzić czas przygotowania publikacji oraz podnieść jej jakość.


 • MathType w środowisku MS Word

  MathType w środowisku programu MS Word zastępuje edytor równań dostępny w tym pakiecie, oferując o wiele większe możliwości.
 • Publikacje internetowe

  Eksport do pliku w formacie, który może być publikowany na stronach internetowych zachowuje pełną strukturę wzorów matematycznych.
 • Tryb pracy w środowisku edytora

  Wzory matematyczne mogą być edytowane bezośrednio w tekście dokumentu lub poprzez okno dialogowe.
 • Numerowanie wzorów

  Numery wzorów są automatycznie aktualizowane po dokonaniu zmian w strukturze dokumentu. Aktualizowane sa też odwołania do wzorów umieszczone w tekscie.
 • Eksport wzorów

  Eksport wzorów do formatów plików graficznych oraz standardów metatekstowych.
 • Symbole i szablony

  MathType oferuje obszerny zestaw symboli specjalnych oraz szablonów gotowych wzorów.
 • Kolorowanie wzorów

  Kolorowanie wzorów lub ich feagmentów pozwala zwrócić uwagę odbiorców prezentacji na istotne aspekty pracy.
 • Reguły notacji matematycznej

  Reguły tradycyjnej notacji matematycznej są automatycznie uwzględniane przez program podczas edycji wyrażeń.
 • Edycja macierzy

  Szablony obiektów złożonych jako tabelaryczny układ elementów prostych pozwalają na edycje macierzy, wyznaczników i dowolnej innej struktury złożonej.
 • Szablony użytkownika

  Program pozwala wtorzć paski narzędziowe własnych, często używanych wyrażeń matematycznych.
 • Pisownia nazw funkcji

  Rozpoznawanie nazw funkcji pozwala na zastosowanie do ich pisowni specjalnego stylu.