A A A

MathType Web zawiera kilka specyficznych funkcji ułatwiających tworzenie notacji chemicznej. Wszystkie funkcje związane z chemią są aktywowane po aktywowaniu paska narzędzi chemii. Kiedy MathType jest używany z paskiem narzędzi chemii, nazywamy go ChemType i zakres ChemType jest ograniczony do formuł chemicznych.


Pasek narzędzi zawiera najpopularniejsze i najbardziej przydatne symbole do tworzenia notacji chemicznej. Pozostałe karty i ikony na pasku narzędzi są takie same jak w MathType.