A A A

MathType jest dostępny dla Dokumentów Google. W oknie Add-ons należy wybrać Get add-ons, a następnie wyszukać MathType i kliknąć FREE. Następnie należy postępować zgodnie z procedurą instalacji oraz logując się do konta Google umożliwić programowi MathType dostęp do dokumentów.

Wstawianie równań
Równania nie są częścią tekstu, są troszkę wyżej. Wynika to z ograniczenia Dokumentów Google. W przyszłości, jeśli Google umożliwi pionowe pozycjonowanie obiektów, takich jak równania, MathType będzie w stanie lepiej dopasować swoje równania.

Edycja równania
Należy wybrać formułę którą chcemy edytować, a następnie z opcji Add-ons wybrać MathType.