A A A

Edytor MathType jest dodatekiem do Word Online. Można go odnaleźć i zainstalować klikając Office Add-ins na karcie Insert, a następnie postępować zgodnie z procedurą. Po zainstalowaniu po prawej stronie będą widoczne przyciski MathType i ChemType.

Wstawianie równań

Należy wybrać miejsce w które chcemy wstawić formułę i otworzyć edytor MathType w zakładce Insert na pasku narzędzi.

Po wybraniu z paska narzędzi Math otwiera nam się edytor MathType.

Należy wprowadzić równanie które ma byc dodane w dokumencie, a następnie zaznaczyć przycisk Insert.
Równanie zostało wstawione do dokumentu.Edycja równań


Należy zaznaczyć równanie, a następnie w pasku narzędzi wybrać Insert i MathType
Wprowadzić zmiany, a następnie klinąć przycisk Insert
Zmiany zostały wprowadzone w dokumencie.