A A A

Edycja macierzy

MathType pozwala wprowadzać macierze do edytowanego dokumentu. Używając szablonu macierzy można edytować niezależnie każdy jej element. Program pozwala na edycję dowolnych struktur tabelarycznych o układzie mxn elementów, co wykorzystywane jest do tworzenia macierzy, ale też wyznaczników czy definiowania funkcji okreslonej przedziałami. W tym ostatnim przypadku pomocna jest opcja wstawiania tekstu do struktury wzoru.

Widok na okno służące do edycji macierzy