A A A

Eksport wzorów

Istnieje możliwość eksportowania wyrażeń matematycznych do plików graficznych w następujących formatach: EPS, GIF, WMF (opcja dostępna tylko na platformie Windows) oraz PICT (dostępne tylko na platformie Macintosh). MathType daje też dużą łatwość konwersji równań utworzonych w jego środowisku do standardów TeX, LaTeX oraz MathML.


Okno służące do eksportu równań utworzonych w MathType do plików w różnych formatach