A A A

Funkcje matematyczne

  • Przykład pokazuje zapis prostej funkcji w programie MathType przy użyciu pierwiastka, ułamka, stałych oraz funkcji trygonometrycznych i cyklometrycznych:


  •