A A A

Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy zostały wyłączone wcześniejsze wersje MathType oraz Microsoft Word, PowerPoint i Outlook, a następnie uruchomić plik instalacyjny MathType.

Instalując w systemie Windows należy wykonać następujące kroki:

Uruchomić instalator


Akceptować warunki umowy


Rozpocząć instalacje


Zakończyć instalacje