A A A

Porównanie MathType i Edytora równań MS Word

Tabela znajdująca się poniżej przedstawia porównanie możliwości programu MathType oraz edytora równań MS Word. Edytor równań Ms Word jest składnikiem tej najpopularniejszej aplikacji biurowej (w trakcie instalacji MS Word można zdecydować czy instalować czy też nie instalować ten składnik). Z poniższego zestawienia wynika, że porównanie obu aplikacji służących do edycji równań zdecydowanie wypada na korzyść programu MathType. Nie dotyczy to tylko ilości dostępnych symboli matematycznych w obu programach, ale także dużo większych możliwości programu MathType w zakresie tworzenia materiałów zawierających wzory w tradycyjnej tonacji matematycznej (w tym także możliwości publikowania ich na stronach www).

Cecha

MathType

Edytor równań

Liczba dostępnych symboli i wzorów

500 +

275

Możliwość tworzenia stron internetowych zawierających wzory matematyczne

Tak

Nie

Możliwości dopasowywania paska narzędzi do własnych potrzeb

Tak

Nie

Tworze kolorów w standartach CMYK oraz RGB

Tak

Nie

Automatyczne przestrzeganie zasad matematycznej pisowni (odstępny między wyrażeniami, wielkości czcionek, style równań)

Tak

Nie

Możliwość numerowania równań w dokumencie MS Word

auto

ręczne

Możliwości eksportu równań TeX/LaTex

Tak

Nie

Możliwości eksportu równań formatów MathML 1,0 i 2,0

Tak

Nie

Możliwości eksportu równań utworzonych przy pomocy MathType do formatów EPS, GIF, WMF (opcja dostępna tylko na platformie Windows) oraz PICT (dostępne tylko na platformie Mac).

Tak

Nie

Międzynarodowy charakter programu – możliwość dopasowania do każdej wersji językowej MS Word

Tak

Tak

Możliwości edycji macierzy

Tak

Nie

Opisy oparte o Unicode

Tak

Nie

Automatyczne dopasowywanie stylu pisowni do nazw funkcji (sin, cos itd)

Tak

Nie

Możliwość wyboru wielkości paska narzędzi (do wyboru trzy rodzaje wielkości)

Tak

Nie

Interfejs DLL do specjalnych zadań

Tak

Nie

Hierarchiczny widok na strukturę równań

Tak

Nie

Plik pomocy on-line

Tak

Tak

Przewodnik po programie w formie PDF

Tak

Nie

Pomoc techniczna

Tak

???