A A A


Nowa wersja programu MathType została zaprojektowana, aby mogła współpracować z wieloma aplikacjami edukacyjnymi i naukowymi oraz być pomocna w tworzeniu stron internetowych. Firma wprowadziła swoją inicjatywę Equations Everywhere and Anywhere™, która wspomagana internetową stroną producenta MathType Interoperability Registry stanowi źrórdło wiedzy na temat aplikacji współpracujących z programem MathType. Jest to wykaz kilkuset popularnych aplikacji edukacyjnych i naukowych i stron WWW, z którymi MathType wspólpracuje. Wykaz ten jest wciąż rozbudowywany. W wykazie tym znajdują się też programy algebry komputerowej, gdyż nowa wersja umożliwia konwersję równań zapisanych w kodach źródłowych programów Mathematica i Maple na format programu MathType. Import MathML i możliwość wpisywanie równań w standardzie TeX/LaTeX bezpośrednio do MS Word poszerza możliwości programu w zakresie wymiany danych z innymi aplikacjami. Dzięki mechanizmom konwersji formatów zapisu wyrażeń matematycznych oraz operacji środowiska Windows takim jak "kopiuj i wklej" oraz "przeciągnij i wstaw" lista aplikacji z którymi współpracuje najnowsza wersja programu MathType jest bardzo obszerna.

MathType bywa najczęściej używany w połączeniu z edytorem MS Word czy pakietem do tworzenia prezentacji MS PowerPoint, ale w pierwszej dziesiątce programów najczęściej używanych w połączeniu z programem MathType oraz stron internetowych z którymi współpraca staje się łatwiejsza dzięki temu programowi są też takie aplikacje i powszechnie znane strony internetowe jak:
 • Wikipedia
 • Moodle
 • Adobe InDesign
 • Blackboard
 • QuarkXPress
 • SMART Notebook
 • Phisics Forum
 • Maple


 • Rozpoznawanie równań matematycznych napisanych ręcznie
  MathType współpracuje z aplikacją Math Input Panel systemu Windows 7, która pełni funkcje rozpoznawania pisma ręcznego. W pasku menu programu MathType znajduje się polecenie "Open Math Input Panel", które pozwala na ręczne wprowadzenie równania. Polecenie to jest aktywne w oknie programu MathType, jak równeż w oknie dokumentu MS Word i MS Power Point. Wyrażenie matematyczne można wprowadzić przy pomocy myszki, tabletu lub ekranu dotykowego.

 • W prezentacji Power Point została wprowadzona funkcja przeglądania wszystkich równań.
  Funkcja ta pozwala na przeglądanie równań przewijając je do przodu lub do tyłu, dzięki czemu można w łatwy i szybki sposób sprawdzić wszystkie równania. Narzędzia programu MathType zostały dodane do paska menu programu MS Power Point.

 • Możliwość edycji stylu oraz czcionki wszystkich równań w dokumencie.
  Teraz możliwa jest edycja wszystkich wyrażeń matematycznych zawartych w naszym dokumencie poprzez wybranie polecenie "Format Equestions" z menu programu MathType.

 • Bardziej efektywne tworzenie stron internetowych zawierających wyrażenia matematyczne.
  Dzięki funkcji MathPage, która zawarta jest w programie MathType możliwe jest przekształcenie dokumentu Microsoft Word na stronę internetową zachowując poprawność wzorów matematycznych zarówno utworzonych w programie MathType, jak i w edytorze równań programu Microsoft Word. MathPage może generować równania jako obrazy w formacie *GIF lub zapisywać je w standardzie MathML. Format MathMl pozwala na kopiowanie i wstawianie równań matematycznych do wielu aplikacji, które rozpoznają ten format. Ponadto, format MathMl pozwala na umieszczanie równań matematycznych na stronach internetowych, które współpracują z aplikacjami odczytującymi treść strony, udostępniając jej zawartość osobom niewidomym.

 • Automatyczna numeracja zapisywanego równań.
  Podczas zapisywania równania program automatycznie tworzy sekwencje plików o odpowiednich nazwach. Sekwencja numerów odpowiada sekwencji nazw plików z ich graficzną postacią. Funkcja ta jest bardzo pomocna, gdy zapisywane są pliki w formacie GIF lub EPS.

W poprzedniej wersji programu zostały wprowadzone takie nowości jak:
 • Equations Everywhere and Anywhere™
  Do tej pory MathType był traktowany głównie jako narzędzie, które pracuje razem z Microsoft Word i PowerPoint, ale zawsze był czymś więcej. Dzięki niemu można m.in. wstawiać etykiety tekstowe w formie równania by opisać wykres, tworzyć obrazy równań do stron WWW, blogów, stron Wikipedii czy eksportować je do standardów TeX albo MathML. Komenda TeX Toggle pozwala przełączyć tryb pracy programu w taki, który "rozumie" składnię języka TeX, dzięki czemu można w środowisku programu MathType wprowadzać i edytować równania całkowicie z klawiatury bez opuszczania pakietu MS Word, posługując się składnia standardu TeX.

 • Import MathML
  Teraz można "importować matematykę" z wielu aplikacji używając standardu MathML. Kod MathML może być albo w nowym formacie MathML Clipboard, który jest obsługiwany przez rosnącą liczbę aplikacji matematycznych i naukowych albo w formie zwykłego tekstu jak np. z edytora XML. MathML może być importowany poprzez użycie funkcji "wytnij i wklej" albo "przeciągnij i wstaw".

 • Kolejny sposób edycji równań
  MathType pozwala wprowadzać wyrażenia matematyczne w standardzie TeX/LaTeX bezpośrednio z poziomu pakietu MS Word. Użytkownik posługujący się tym standardem może w nim edytować wyrażenia matematyczne nie opuszczając edytora tekstu. Po zakończeniu wpisywania kodu TeX zostanie on przekonwertowany na format programu MathType. Skrót klawiszowy w TeX Toggle pozwala przełączać między widokiem równania w standardzie TeX i MathType oraz wprowadzać i edytować równania całkowicie z klawiatury bez opuszczania pakietu MS Word.

 • Dopasowanie kolorów do prezentacji PowerPoint
  W prezentacjach często używa się kolorów. MathType czyni to łatwiejszym, dopasowując wygląd równania do schematu koloru prezentacji.

 • Współpraca z dodatkowymi aplikacjami
  Programu MathType można użyć do opisania prezentacji graficznych sporządzonych za pomocą programu Delta Graph i arkuszy w Excelu. Współpraca z edytorami standardu TeX i LaTeX poszerza grono użytkowników o osoby posługujące się tymi standardami.