A A A

  • Współpraca z 64-bitowym pakietem Microsoft Office
  • Współpraca z ponad 600 aplikacjami i stronami internetowymi
  • Możliwość "wklejania" do programu MathType tabeli z arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów, stron internetowych itp. w postaci matrycy
  • Współpraca MathPage z Microsoft Word 2010 i 2007, konwersja dokumentów do formatów stron internetowych oraz prawidłowa obsługa symboli matematycznych