A A A

Numerowanie wzorów

W trakcie pracy z dokumentem MS Word przy pomocy edytora MathType istnieje możliwość wstawiania numeracji poszczególnych wzorów. Numeracje można wstawić po lewej lub prawej stronie równania. Program automatycznie koryguje numerację wzorów w dokumencie po usunięciu jednego z nich lub dodaniu nowego wewnątrz sekwencji już ponumerowanych wzorów. Automatyczna korekta numerów dotyczy też odwołań do wzorów poprzez ich numer wewnątrz tekstu dokumentu. MathType zawiera szeroki zestaw stylów numeracji wzorów, obejmujący zarówno numeracje przy pomocy cyfr arabskich jak i rzymskich.
Widok na okno służące do numeracji równań