A A A

Pisownia nazw funkcji

MathType automatycznie rozpoznaje nazwy funkcji elementarnych i w trakcie pisania stosuje do nich odpowiedni styl wyrażenia tzw. Function Style. Program wyposażony jest w tablicę nazw funkcji, które we wzorach pisane są odrębnym stylem, a przy eksporcie do formatów takich jak TeX, LaTeX czy MathML pozwala odróżnić nazwę funkcji od nazw zmiennych prostych. Tablica nazw funkcji może być modyfikowana przez użytkownika.
Lista rozpoznawanych nazw funkcji