A A A

Reguły notacji matematycznej

Program MathType w trakcie edycji wyrażeń matematycznych czuwa nad przestrzeganiem reguł związanych z zapisem wzorów w tradycyjnej notacji matematycznej. Wybiera automatycznie odpowiednie czcionki, style pisowni oraz zachowuje odpowiednie odstępy pomiędzy kolejnymi częściami edytowanego wyrażenia, różnicując wielkość odstępów w obrębie dwuwymiarowej struktury wzoru..Przykład przestrzegania reguł tradycyjnej notacji matematycznej: program automatycznie dobiera odpowiedni odstęp pomiędzy poszczególnymi znakami wyrażenia matematycznego, w zależności od ich umiejscowienia w struturze wrozu.