A A A

MathType dostępny jest wyłącznie w subskrypcji rocznej.

Individual subscription - przeznaczona zarówno dla osób środowiska akademickiego jak i komercyjnego. Subskrypcje można kupić na wiele stanowisk.

Site/Community Subscription - dedykowana do zakupu przez firmy, szkoły i uczelnie. Przy zakupie należy określić liczbę użytkowników licencji. Minimalna liczba dla użytkowników szkół średnich to 200, natomiast dla studentów to 1 000. Subskrypcja społecznościowa dostępna w dwóch wariantach:
  • Zestaw narzędzi przeznaczony do edycji tekstu, najczęściej używany w połączeniu z MS Word oraz MS Power Point
  • Zestaw narzędzi zintegrowany ze stronami internetowymi ze szczególnym naciskiem na LMS (Canvas, Moodle, Schoology).
  • Istnieje także możliwość zakupu obydwóch wariantów równocześnie.