A A A


MathType dostępny jest w subskrypcji rocznej lub pięcioletniej.

Individual subscription - przeznaczona zarówno dla osób środowiska akademickiego jak i komercyjnego. Subskrypcje można kupić na wiele stanowisk. Zakupy nowej subskrypcji czasowej lub odnowienia subskrypcji wygasającej dokonane po 25 sierpnia 2023 podlegają zmienionej od tego dnia umowie licencyjnej EULA (End User License Agreement). Zmiany te pozwalają między innymi na aktywację przez użytkownika zakupionej subskrypcji na trzech urządzeniach.

Site/Community Subscription - dedykowana do zakupu przez firmy, szkoły i uczelnie. Przy zakupie należy określić liczbę użytkowników licencji. Minimalna liczba dla użytkowników szkół średnich to 200, natomiast dla studentów to 1 000.

Subskrypcja społecznościowa dostępna w dwóch wariantach:
  • Zestaw narzędzi przeznaczony do edycji tekstu, najczęściej używany w połączeniu z MS Word oraz MS Power Point
  • Zestaw narzędzi zintegrowany ze stronami internetowymi ze szczególnym naciskiem na LMS (Canvas, Moodle, Schoology).
  • Istnieje także możliwość zakupu obydwóch wariantów równocześnie.