A A A

Szablony użytkownika

Jeżeli często używane są określone wyrażenia matematyczne, a nie znajdują się one w zestawie szablonów, to wskazane jest dodanie nowego szablony do już istniejących. Przeciągnięcie zaznaczonego wzoru lub jego fragmentu przy pomocy myszki, a następnie wpuszczenie na pasku narzędziowym szablonów, spowoduje dodanie nowego obiektu do paska narzędziowego gotowych symboli.Symbol można także dodać w dowolnie wybrane miejsce na pasku narzędzi.
Dodawanie nowych obiektów do paska narzędziowego gotowych szablonów.