A A A

Tryb pracy w środowisku edytora

W czasie pracy w środowisku MS Word przy użyciu programu MathType istnieje możliwość edycji tekstu bezpośrednio w dokumencie tak jak to się zazwyczaj dzieje przy użyciu zwykłego edytora równań. Istnieje też możliwość wyświetlenia specjalnego okna dialogowego edycji wyrażeń matematycznych, gdzie mogą być edytowane bardziej skomplikowanestruktury wzorów.


Okno dialogowe do edycji wzorów matematycznych.