A A A

W środowisku MS Word

Podstawową cechą programu MathType jest możliwość współpracy z takimi edytorami jak MS Word czy Corel Word Perfect. W środowisku programu MS Word MathType zastępuje edytor równań, w który ten program jest wyposażony i przejmuje jego funkcje. Na etapie instalacji programu MathType jest automatycznie rejestrowany w środowisku MS Windows jako edytor wzorów matematycznych. Dotychczasowa aplikacja służąca do tego celu nie jest usuwana, ale MathType staje się aplikacją domyślną, uruchamianą gdy wywołany zostanie edytor równań. W oknie MS Word MathType ukazuje się jako dodatkowy pasek narzędziowy.


Dodatkowy zestaw narzędzi w MS Word instalowany wraz z pakietem MathType