A A A

Zamówienia na program MathType przyjmujemy w formie pisemnej (poczta, faks) lub w formie elektronicznej via e-mail. Stali odbiorcy, z którymi nasza firma współpracuje regulują płatności po dostawie produktu. Przy zamówieniach via e-mail od nowych klientów wymagana jest przedpłata na mocy wystawionej przez nas faktury pro-forma.

Wszystkie licencje programu MathType dostępne są w formie elektronicznej. Pakiet jest pobierany ze stron WWW producenta, a po dopełnieniu formalności związanych z zakupem użytkownik końcowy otrzymuje kody niezbędne do uaktywnienia produktu. Termin realizacji to około 3 dni robocze od daty dopełnienia formalności związanych z zakupem, najczęściej jest to data wpływu środków płatniczych na konto naszej firmy.

Aby przyspieszyć realizację zamówienia, poza danymi typowo handlowymi powinno ono zawierać dane przyszłego użytkownika lub administratora licencji wraz z adresem poczty elektronicznej do kontaktu bezpośredniego. Informacje niezbędne do aktywacji programu przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.